Bạn đang lên kế hoạch du lịch trong năm mới cùng gia đình và bạn bè chưa? Hãy cùng Ginatour tham khảo những điểm đến hấp dẫn nhé.
Chọn tour để tham khảo chương trình

STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 PHNÔM PÊNH - SIÊM RIỆP 05-10-2017 4N3D 4.490.000 đ ĐẶT NGAY
2 PHNÔM PÊNH - SIÊM RIỆP 19-10-2017 4N3D 4.490.000 đ ĐẶT NGAY
3 SIHANOUKVILLE - KOH RONG SAMLOEM - BOKOR 12-10-2017 3N3D 3.690.000 đ ĐẶT NGAY
4 SIHANOUKVILLE - KOH RONG SAMLOEM - BOKOR 26-10-2017 3N3D 3.690.000 đ ĐẶT NGAY
5 GIAO HƯỞNG THU WAKAYAMA - CUNG ĐƯỜNG VÀNG 21-10-2017 5N4D 37.900.000 đ ĐẶT NGAY
6 YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO - GOLDEN ROCK 12-10-2017 4N3D 10.890.000 đ ĐẶT NGAY
7 YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO - GOLDEN ROCK 26-10-2017 4N3D 10.890.000 đ ĐẶT NGAY
8 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 18-10-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
9 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 19-10-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
10 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 25-10-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
11 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 26-10-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
12 OSAKA-KOBE-KYOTO 31-10-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
13 TOKYO- PHÚ SĨ- NIKKO 21-10-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
14 TOKYO- PHÚ SĨ- NIKKO 28-10-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 SIHANOUKVILLE - KOH RONG SAMLOEM - BOKOR 09-11-2017 3N3D 3.690.000 đ ĐẶT NGAY
2 SIHANOUKVILLE - KOH RONG SAMLOEM - BOKOR 23-11-2017 3N3D 3.690.000 đ ĐẶT NGAY
3 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 01-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
4 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 02-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
5 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 08-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
6 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 09-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
7 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 15-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
8 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 16-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
9 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 22-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
10 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 23-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
11 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 23-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
12 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 29-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
13 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 30-11-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
14 NAGOYA - KYOTO - OSAKA - SHIRAKAWAGO 15-11-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
15 TOKYO- PHÚ SĨ- NIKKO 01-11-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
16 TOKYO- PHÚ SĨ- NIKKO 07-11-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
17 TOKYO- PHÚ SĨ- NIKKO 13-11-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
18 TOKYO- PHÚ SĨ- NIKKO 20-11-2017 4N4D 26.900.000 đ ĐẶT NGAY
19 THU VÀNG NHẬT BẢN 09-11-2017 6N6D 37.500.000 đ ĐẶT NGAY
20 ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (CẦU THỦY TINH) 04-11-2017 5N5D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
21 ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (CẦU THỦY TINH) 10-11-2017 5N5D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
22 ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (CẦU THỦY TINH) 25-11-2017 5N5D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
23 ĐẢO NGỌC MỘNG MƠ 15-11-2017 5N4D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 SIHANOUKVILLE - KOH RONG SAMLOEM - BOKOR 07-12-2017 3N3D 3.690.000 đ ĐẶT NGAY
2 SIHANOUKVILLE - KOH RONG SAMLOEM - BOKOR 21-12-2017 3N3D 3.690.000 đ ĐẶT NGAY
3 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 06-12-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
4 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 07-12-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
5 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 13-12-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
6 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 20-12-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
7 CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - CÔNG VIÊN DƯƠNG MINH 21-12-2017 4N3D 9.990.000 đ ĐẶT NGAY
8 ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (CẦU THỦY TINH) 04-12-2017 5N5D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
9 ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (CẦU THỦY TINH) 08-12-2017 5N5D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
10 ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (CẦU THỦY TINH) 17-12-2017 5N5D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
11 ĐẢO NGỌC MỘNG MƠ 20-12-2017 5N4D 10.990.000 đ ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá